Privacybeleid volgens de DSGVO

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Daarom informeren wij u hieronder over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Wij van https://alternatief-vaals.nl begrijpen dat persoonlijke informatie belangrijk voor u is en dat er verantwoordelijk mee moet worden omgegaan. Op deze pagina willen wij u informeren over welke gegevens https://alternatief-vaals.nl bewaart en waarom en op welke wijze wij deze gegevens gebruiken.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via jouwvaals@alternatief-vaals.nl. Dit privacybeleid is van toepassing op https://alternatief-vaals.nl. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11.10.2022.

1. naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf
De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Het Alternatief
Lindenstraat 1
6291AE Vaals (NL)

KvK-nummer: 70329672
Rechtsvorm: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Voorzitter: Robbert Verbeek

Telefoon: +31 6400 65 084
E-mail: jouwvaals@alternatief-vaals.nl

De verantwoordelijke persoon in de zin van de verordening inzake gegevensbescherming is de heer Robbert Verbeek. Er is geen functionaris voor gegevensbescherming.

2. verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan
a) Bij het bezoeken van de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw eindapparaat automatisch informatie naar onze webserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

– IP-adres
– Datum en tijdstip van het verzoek
– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
– Toegangsstatus/HTTP-statuscode
– Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
– Website waarvan het verzoek afkomstig is
– Browser type en versie
– Besturingssysteem en zijn interface
– Taal en versie van de browsersoftware
– Naam van de opgeroepen website
– Bericht over succesvol ophalen
– Referrer URL
– Hoeveelheid verzonden gegevens
– De internetprovider van de gebruiker

Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en worden nooit aan een specifieke persoon toegewezen. Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,
– Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
– het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
– voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken. Daarnaast gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt. Nadere uitleg hierover vindt u in punt 4 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b) Bij gebruik van ons contactformulier
Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking voor het doel van contact met ons is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.
De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd op regelmatige tijdstippen nadat het door u ingediende verzoek is afgehandeld.

Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

– Voornaam, achternaam*
– e-mailadres*
– Berichttekst*

De met een sterretje gemarkeerde gegevens zijn verplichte velden. Alle andere gegevens zijn niet nodig voor het gebruik van ons contactformulier.

In dit verband worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

3. doorgeven van gegevens
a) Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:
– u heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO,

– de bekendmaking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f, van de DSGVO en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet bekendmaken van uw gegevens,

– indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DSGVO, of

– Dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

b) Inschrijving & nieuwsbrief
Wij gebruiken een associatiesoftware “Webling” voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die in de loop van uw registratie zijn verzameld, doorgegeven aan Webling – uSystems GmbH, Klosterstrasse 34, 8406 Winterthur.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Webling op: https://support.webling.ch/hc/de/articles/213320346-Datenschutz-Datensicherheit.

4. nieuwsbrief
Wij versturen nieuwsbrieven met een geïntegreerde nieuwsbrieftool van Webling.

 5. koekjes
Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 6). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen alsmede die van derden te beschermen overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

6. Google Fonts Lokaal
Wij gebruiken Google Fonts van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) op onze website. Wij hebben de Google Fonts lokaal geïntegreerd, d.w.z. op onze webserver – niet op de servers van Google. Dit betekent dat er geen verbinding is met de servers van Google en dus geen gegevensoverdracht of opslag.

Wat zijn Google Fonts?
Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een interactieve lijst met meer dan 800 lettertypes die Google LLC gratis ter beschikking stelt. Met Google Fonts kunt u de lettertypes gebruiken zonder ze te uploaden naar uw eigen server. Om te voorkomen dat er in dit verband informatie naar de server van Google wordt doorgestuurd, hebben wij de lettertypes echter naar onze server gedownload. Op deze manier handelen wij in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en sturen wij geen gegevens naar Google Fonts.

In tegenstelling tot andere webfonts geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. Dit betekent dat we onbeperkt toegang hebben tot een zee van lettertypes en zo het maximale uit onze website kunnen halen. Meer informatie over Google Fonts en andere vragen kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=121167797.

6. sociale media
Geïntegreerde sociale media-elementen
Wij integreren elementen van sociale mediadiensten op onze website om u meer informatie en contactmogelijkheden te bieden. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens.

Bij het bezoeken van deze pagina’s kunnen gebruikersgegevens buiten het gebied van de Europese Unie worden verwerkt. In deze rechtsgebieden is de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming doorgaans niet van toepassing. Dit kan het moeilijker maken om uw rechten af te dwingen. Amerikaanse aanbieders die gecertificeerd zijn voor het Privacy Shield hebben zich ertoe verbonden de EU-gegevensbeschermingsnormen na te leven.

De gegevens van bezoekers van sociale media worden doorgaans verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van de geraadpleegde inhoud kunnen gebruiksprofielen worden opgesteld, die op hun beurt worden gebruikt voor advertenties binnen en buiten de sociale media die zijn afgestemd op de interesses van de gebruikers. Deze procedure wordt meestal mogelijk gemaakt door cookies die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen.

Gegevens van gebruikers van sociale media kunnen echter ook op andere manieren door de aanbieder worden opgeslagen, met name als deze gebruikers geregistreerd en ingelogd zijn op het sociale medium.

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. Als exploitant van een aanwezigheid in een sociaal medium hebben wij een legitiem belang bij het effectief informeren van gebruikers en het communiceren met gebruikers. Als de gebruiker heeft ingestemd met de gegevensverwerking – bijvoorbeeld door het aanklikken van een selectievakje – is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. a., art. 7 DSGVO.

Voor meer informatie over gegevensverwerking en opt-outmogelijkheden kunt u contact opnemen met de respectieve aanbieders, die u hieronder vindt.

Verzoeken om informatie en het doen gelden van andere gebruikersrechten kunnen het best tot de aanbieders zelf worden gericht. Alleen zij hebben toegang tot alle gebruikersgegevens en kunnen de gevraagde informatie verstrekken of maatregelen nemen.

Als u een account hebt op de volgende sociale mediakanalen en ingelogd bent, worden deze gegevens toegewezen aan uw persoonlijke account en de daarin opgeslagen gegevens.

– Meta –
De Meta Service is een van de Meta Producten die aan u geleverd worden door Meta Ireland Limited. Daarom vormen deze gebruiksvoorwaarden een overeenkomst tussen u en Meta Platforms Ireland Limited. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

7. rechten van de betrokkene
Je hebt het recht
– Om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 DSGVO. U kunt met name informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan;

– overeenkomstig art. 16 DSGVO, om de onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;

– in overeenstemming met artikel 17 van de verordening te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

– overeenkomstig art. 18 DSGVO, om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;

– overeenkomstig art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;

– uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten; en

– een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

8. recht van bezwaar
Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt toegepast zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, volstaat het een e-mail te sturen naar jouwvaals@alternatief-vaals.nl.

9. analyse-instrumenten en reclame
a) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

b) Matomo (voorheen Piwik)
Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo. Matomo is een open source oplossing.

Matomo gebruikt “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt op onze server opgeslagen. Vóór de opslag wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Het plaatsen van Matomo-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als, indien van toepassing, reclame te optimaliseren.

De in de Matomo-cookie opgeslagen informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven. De instelling van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt zijn.

10. Gegevensbeveiliging
Binnen het websitebezoek gebruiken wij de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3 technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.
van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

11. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring
Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. De actuele versie van de gegevensbeschermingsverklaring is altijd beschikbaar op https://alternatief-vaals.nl/datenschutz.

Stand: 12.10.2022